Menu

اساسنامه

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت و با پيش بيني سود پيروزان در تاریخ 1392/٠٢/24به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٩ ماده ١ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس است. در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان