بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 5,100,162,105,367 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,006,452 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,006,452 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,008,382 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 5,067,466

صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/04/04

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

فاطمه دادبه، حميد گلپاشا ، هادي روزگار

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها