بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/01
کل خالص ارزش دارائی ها 9,703,435,051,020 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,027,929 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,027,929 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,030,361 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,439,783

صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/04/04

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

حميد گلپاشا ، هادي روزگار، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها